Vraagstukken elektriciteit en magnetisme

1 Bewijs dat het elektrische veld in een kooi van Faraday nul is.
2 Bereken de energie-inhoud van het elektrische veld. Ga uit van een vacuüm omgeving.
3 Bereken het magnetische veld rondom een lange rechte stroomvoerende geleider. Ga uit van een vacuüm omgeving.
4 Bereken het magnetische veld in een lange rechte spoel. Ga uit van een vacuüm omgeving.
5 Bereken de energie-inhoud van het magnetische veld. Ga uit van een vacuüm omgeving.
6 Leid de vergelijkingen af voor de potentialen van het elektromagnetische veld.
7 Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen.
8 Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen én gebruik de Lorentz-ijk.
9 Vind een algemene oplossing voor de wet van Poisson.
10 Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen.
11 Leid de formule van Heaviside af door enkel en alleen gebruik te maken van klassieke elektromagnetische wetten (lees: de wetten van Maxwell).
12 Ik doe één gram elektronen bij elkaar in een kistje en iemand anders doet hetzelfde op de Maan. Wat gebeurt er?
13 Bereken het elektrische veld op de as van een geladen ring. Ga uit van een vacuüm omgeving.
14 Een elektron bevindt zich boven en op de as van een positief geladen ring en wordt vervolgens losgelaten. Wat gaat er gebeuren? Welke beweging gaat het elektron maken? Met welke snelheid gaat het elektron door het midden van de ring? We verwaarlozen de zwaartekracht en de energie die het elektron gaat uitstralen.
15 Bereken het elektrische veld van een hele lange geladen geleider. Ga uit van een vacuüm omgeving.
16 Bereken de totale energie-inhoud van het elektrische veld van een elektrisch geladen bol. Ga uit van een vacuüm omgeving.