Vraagstukken algemene natuurkunde

1 Leid de algemene golfvergelijking af.
2 Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking.