De reis naar de werkelijkheid van Rolando Toro


Rolando Toro

Het is waarschijnlijk een groot understatement om te zeggen dat het niet goed gaat met de mensheid. Onze problemen zijn talrijk én toenemend in aantal. Daarnaast zijn een aantal problemen kolossaal in omvang. De uitweg uit deze benarde situatie zit in onszelf, eigenlijk moeten we daarom niet spreken van een uitweg maar een inweg. Hoe het ook zij, in en door deze benarde situatie is Biodanza ontstaan, of zoals Toro zelf zegt: Biodanza is geboren uit wanhoop.

Biodanza heb ik bedacht als een poëtische ontmoeting tussen mensen.
Als een andere manier om verbinding aan te gaan in een wereld die uiterst solitair is.
Waar mensen gebrek hebben aan liefde, want wat wij het allermeeste nodig hebben is tederheid.
Eigenlijk is Biodanza geboren uit wanhoop.
Uit het verlangen om ons te verlossen van onze verarmde gebaren, ons gebrek aan liefde en onze eenzaamheid.
Het gaat om een andere vorm van schoonheid dan in de traditionele dans.
Het belangrijkste is dat alle mensen kúnnen dansen.
Niet alleen de bevoorrechten, de dansgenieën, maar ook kleine kinderen, pubers, ouderen, zieken, gezonde mensen, de zakenman, de politicus, de docent met zijn leerlingen.
Dán zou zich een wereld openen.
Ook als je het dagelijks leven puur en natuurlijk leeft door middel van liefde.
Liefde is géén woord.
Het woord liefde wordt al te veel misbruikt.
De mensen hebben denk ik nog niet ontdekt wat de diepe werkelijke betekenis van liefde is.
Liefde is zoveel meer dan van je puppy houden of van je kinderen of van je echtgenoot.
Liefde is de grote organiserende kracht die er in de mens aanwezig is.
Het laat het individu boven zichzelf uitstijgen.
Liefde heeft een globale betekenis die buitengewoon stralend, krachtig en integrerend is.
Het is niet zomaar een dingetje wat beperkt is tot het individuele.
Het wákker maken van deze kosmische kracht is het uiteindelijke doel van Biodanza.
Ethiek komt voort uit affectiviteit.
Ethisch bewustzijn is het ontwikkelen van een hele verfijnde kwaliteit van de mens.
Dat kunnen leerlingen zich eigen maken na een tijdje Biodanza te beoefenen.
Het is een grote verandering van waarden wat niet lukt zonder affectiviteit.
Deze individuele verandering is een evolutieproces in mensen.
Het bestaat eruit dat je de ander aanvoelt als jezelf.
Wat de ander overkomt, overkomt jou.
Als ze jonge mensen in de oorlog doden, dan doden ze jou.
Als ze duizenden arbeiders uitbuiten, dan buiten ze jou uit, want wij zijn geen geïsoleerde wezens.
Wij zijn één groot geheel, wij zijn kosmisch sterk verenigd.
Wij zitten als het ware aan elkaar vastgeplakt.
Mensen geloven heel erg in hun eigen persoonlijkheid, individualiteit en hun eigen wereldje.
Ze hebben geen idee van de evolutie.
Zij hebben geen ethisch bewustzijn, geen compassie, geen affectiviteit.
De allerbelangrijkste en beste politieke daad die er bestaat is de omhelzing.
Als mensen samen hand in hand op straat zouden lopen en elkaar daarbij zouden ontmoeten en omhelzen dan beïnvloeden ze de politiek.
Kussen, omhelzen en ontmoeten is niet zomaar iets.
Het geeft een proces van transformatie.
De persoon die hieraan meedoet gaat een proces van transformatie in.
Dat is geen veronderstelling, dat is volledig bewezen.
Het leven is een moeder die haar kind de borst geeft.
Het leven is in verliefdheid met elkaar willen versmelten.
Het leven is een grootvader die met zijn kleinkinderen speelt.
Het leven is de boer die zijn zaaigoed verzorgt.
Dus deze wereld die zo oorlogszuchtig is, waar miljoenen en miljoenen mensen zijn vermoord, is de meest beruchte eeuw van de menselijke geschiedenis.
In deze wereld is dansen, zingen en omhelzen absoluut nodig.
Voor iedere bom, iedere raket en iedere bommenwerper moeten we omhelzingen, kussen en dansen in de plaats zetten.
Als je mij zou vragen “wat willen die mensen met Biodanza?”.
Is mijn antwoord: de energie van de liefde wakker maken!
Dat wil zeggen, een atoombom van liefde die de hele planeet kan bereiken, en die kan uitstralen over provincies en velden van de hele wereld.
De kritische massa die nodig is voor de ontploffing zal ik niet meer bereiken.
Maar ik heb de absolute zekerheid dat dit punt wel bereikt wordt.
Er zijn honderden docenten dansend aan het strijden om dit doel te bereiken.
Als ik van deze wereld afscheid moet nemen, dan ga ik zonder verdriet en met de overtuiging dat er betere tijden komen, zonder massamoorden, concurrentiestrijd, onrecht, ernstige ziekte en misdaad.
Er komen betere tijden, daar twijfel ik geen moment aan.
Want, dat is de bestemming van de mens.
Het is niet de almacht van het geld of de technologie.
De bestemming van de mens is liefde!

Vanaf het eerste begin van de wereld heb ik dezelfde taak
Om aan je huid te ruiken
Naar de regen te kijken
En het duizendjarig woud te bewonen
De hemel te lezen vol sterren en msyteries
Je bij de hand te nemen en te dansen
Dansen en liefhebben

Rolando Toro Araneda