Recent toegevoegde pagina’s

 1. Bereken de energie-inhoud van het elektrische veld van een geladen bol
 2. De race tegen de lichtstraal
 3. Wat maakt een zwart gat nou eigenlijk tot een zwart gat?
 4. Bereken de Ricci-scalar voor de Schwarzschild-metriek
 5. Bereken alle componenten van de Ricci-tensor voor de Schwarzschild-metriek
 6. Laat zien dat de Schwarzschild-oplossing een oplossing is van de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie
 7. Bereken het elektrische veld van een hele lange geladen geleider
 8. Schrijf de Schwarzschild-metriek om van bolcoördinaten naar isotrope coördinaten
 9. Leid de wet van Betz af
 10. Is er voldoende zonne-energie beschikbaar om aan de energiebehoefte van de mensheid te voldoen?
 11. De energie die een zwart voorwerp uitstraalt
 12. Kalender van de jaren 0001 − 3000 met weekdagen
 13. Bereken de kinetische energie van een voorwerp
 14. Wat geeft jouw leven betekenis?
 15. Analyse van een model voor de dichtheid van de Zon
 16. Schrijf de ART-vergelijkingen volledig uit in componenten van de metrische tensor
 17. Hoe vormt zich de Ricci-scalar?
 18. Hoe vormt zich de Ricci-tensor?
 19. Wat is de metrische tensor?
 20. Covariant en contravariant, een uitgewerkt voorbeeld
 21. Hoeveel onafhankelijke componenten heeft de Riemann-tensor?
 22. Wat is de Bianchi-identiteit?
 23. Hoeveel mathematisch verschillende componenten heeft de Riemann-tensor maximaal?
 24. Toon alle symmetrieën van de Riemann-tensor aan
 25. Geef een overzicht van alle relativistische transformatievergelijkingen
 26. De reis naar het sterrenstelsel Andromeda
 27. Het klimaatprobleem
 28. Hyperbolische functies in elkaar omschrijven
 29. De trompet van Torricelli
 30. Over corona: taalgebruik
 31. Over corona: wat heb ik te doen?
 32. Matrices
 33. Laat op verschillende manieren zien dat het inwendig product invariant is
 34. Hoe bepaal je de covariante - en contravariante componenten van een vector?
 35. Involuties
 36. Het reciprociteitsprincipe
 37. Hoe weet je dat de Lorentz-transformaties lineair moeten zijn?
 38. Bereken het traagheidsmoment van de Zon
 39. Hoe modelleer je de dichtheid van de Zon?
 40. Hoe kom je er achter dat er een maximale snelheid is?
 41. Snelheden relativistisch optellen zonder lichtsnelheidinvariantie
 42. Het elektron op de as van een geladen ring
 43. Bereken het elektrische veld op de as van een geladen ring
 44. Eén gram elektronen in een kistje hier en op de Maan, wat gebeurt er?
 45. Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking
 46. Leid de algemene golfvergelijking af
 47. Lorentz-transformaties zonder lichtsnelheidinvariantie
 48. Leid de formule van Heaviside af (klassiek)
 49. Leid de formule van Heaviside af (relativistisch)
 50. Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen