Recent toegevoegde pagina’s

 1. Hoe kom je er achter dat er een maximale snelheid is?
 2. Snelheden relativistisch optellen zonder lichtsnelheidinvariantie
 3. Het elektron op de as van een geladen ring
 4. Tabel met Taylor-reeksen uitgebreid
 5. De integralen van y = xn/(a2 + x2)3/2
 6. Bereken het elektrische veld op de as van een geladen ring
 7. Eén gram elektronen in een kistje hier en op de Maan, wat gebeurt er?
 8. Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking
 9. Leid de algemene golfvergelijking af
 10. Lorentz-transformaties zonder lichtsnelheidinvariantie
 11. Leid de formule van Heaviside af (klassiek)
 12. Leid de formule van Heaviside af (relativistisch)
 13. Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen
 14. Vind een algemene oplossing voor de wet van Poisson
 15. De stelling van Green
 16. Schrijf de wetten van Maxwell met potentialen én gebruik de Lorentz-ijk
 17. Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen
 18. Combinaties en manipulaties met nabla
 19. Leid de vergelijkingen af voor de potentialen van het elektromagnetische veld
 20. Goniometrische functies in elkaar omschrijven
 21. De magnetische kracht is een relativistisch bijverschijnsel
 22. Leid de relativistische transformatievergelijking af voor versnelling
 23. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor krachten?
 24. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor impuls?
 25. De integralen van y = xn ln (a ± x)
 26. Bereken de energie-inhoud van het magnetische veld
 27. Over de automobilist die door rood reed
 28. Bereken het magnetische veld in een lange rechte spoel
 29. Hoe zou je de lengtecontractie van een rijdende trein kunnen bepalen?
 30. Bereken het magnetische veld rondom een lange rechte stroomvoerende geleider
 31. Oefent een stroomdraad een elektrische kracht uit of een magnetische kracht?
 32. Bereken de energie-inhoud van het elektrische veld
 33. Waarom kunnen muonen die hoog in de atmosfeer ontstaan toch het aardoppervlak bereiken?
 34. Bewijs dat het elektrische veld in een kooi van Faraday nul is
 35. Hoe zit dat, klassiek als limietgeval van relativiteit?
 36. Bereken het relativistische impulsmoment van een massieve bol
 37. Bereken het relativistische impulsmoment van een holle bol
 38. Bereken de relativistische rotatie-energie van een massieve bol
 39. Gedicht: Wat is genoeg?
 40. Het 5G-netwerk
 41. Bereken de relativistische rotatie-energie van een holle bol
 42. De integraal van y = cos x/(1 − a2 cos2 x)1/2
 43. De integraal van y = sin x/(1 − a2 sin2 x)1/2
 44. Over een klok, een kapitein en een knappe vrouw
 45. Gedicht: Tranen
 46. Tabel met Gaussische integralen
 47. De illusie van brieven uit de toekomst
 48. Hoe reken je een lichtjaar om naar parsecs en vice versa?
 49. Gedicht: Ogen, ogen, ogen
 50. Bereken alle Christoffel-symbolen van de Schwarzschild-metriek