Recent toegevoegde pagina’s

 1. De trapeziummethode
 2. De integraal van f (x) = xi
 3. De integraal van f (x) = sin ln (ax)
 4. De integraal van f (x) = cos ln (ax)
 5. De integraal van f (x) = 1/(ax3 + bx2 + cx + d)1/2 (D < 0)
 6. LaTeX symbolen: wiskundige ruimtes
 7. Afleiding van de energie-impuls-relatie
 8. De reis naar de werkelijkheid van Rolando Toro
 9. De Excel bestanden die gebruikt zijn voor deze website
 10. De Python code van deze website
 11. De Natuur spreekt: Het Woud
 12. De Natuur spreekt: De Golf
 13. Het probleem van de gevangenen
 14. Mijn nieuwe fiets
 15. Bereken de energie-inhoud van het elektrische veld van een geladen bol
 16. De race tegen de lichtstraal
 17. Wat maakt een zwart gat nou eigenlijk tot een zwart gat?
 18. Bereken de Ricci-scalar voor de Schwarzschild-metriek
 19. Bereken alle componenten van de Ricci-tensor voor de Schwarzschild-metriek
 20. Laat zien dat de Schwarzschild-oplossing een oplossing is van de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie
 21. Bereken het elektrische veld van een hele lange geladen geleider
 22. Schrijf de Schwarzschild-metriek om van bolcoördinaten naar isotrope coördinaten
 23. Leid de wet van Betz af
 24. Is er voldoende zonne-energie beschikbaar om aan de energiebehoefte van de mensheid te voldoen?
 25. De energie die een zwart voorwerp uitstraalt
 26. Kalender van de jaren 0001 − 3000 met weekdagen
 27. Bereken de kinetische energie van een voorwerp
 28. Wat geeft jouw leven betekenis?
 29. Analyse van een model voor de dichtheid van de Zon
 30. Schrijf de ART-vergelijkingen volledig uit in componenten van de metrische tensor
 31. Hoe vormt zich de Ricci-scalar?
 32. Hoe vormt zich de Ricci-tensor?
 33. Wat is de metrische tensor?
 34. Covariant en contravariant, een uitgewerkt voorbeeld
 35. Hoeveel onafhankelijke componenten heeft de Riemann-tensor?
 36. Wat is de Bianchi-identiteit?
 37. Hoeveel mathematisch verschillende componenten heeft de Riemann-tensor maximaal?
 38. Toon alle symmetrieën van de Riemann-tensor aan
 39. Geef een overzicht van alle relativistische transformatievergelijkingen
 40. De reis naar het sterrenstelsel Andromeda
 41. Het klimaatprobleem
 42. Hyperbolische functies in elkaar omschrijven
 43. De trompet van Torricelli
 44. Over corona: taalgebruik
 45. Over corona: wat heb ik te doen?
 46. Matrices
 47. Laat op verschillende manieren zien dat het inwendig product invariant is
 48. Hoe bepaal je de covariante - en contravariante componenten van een vector?
 49. Involuties