Recent toegevoegde pagina’s

 1. Bereken het elektrische veld van een hele lange geladen geleider
 2. Schrijf de Schwarzschild-metriek om van bolcoördinaten naar isotrope coördinaten
 3. Leid de wet van Betz af
 4. Is er voldoende zonne-energie beschikbaar om aan de energiebehoefte van de mensheid te voldoen?
 5. De energie die een zwart voorwerp uitstraalt
 6. Kalender van de jaren 0001 − 3000 met weekdagen
 7. Bereken de kinetische energie van een voorwerp
 8. Wat geeft jouw leven betekenis?
 9. Analyse van een model voor de dichtheid van de Zon
 10. Schrijf de ART-vergelijkingen volledig uit in componenten van de metrische tensor
 11. Hoe vormt zich de Ricci-scalar?
 12. Hoe vormt zich de Ricci-tensor?
 13. Wat is de metrische tensor?
 14. Covariant en contravariant, een uitgewerkt voorbeeld
 15. Hoeveel onafhankelijke componenten heeft de Riemann-tensor?
 16. Wat is de Bianchi-identiteit?
 17. Hoeveel mathematisch verschillende componenten heeft de Riemann-tensor maximaal?
 18. Toon alle symmetrieën van de Riemann-tensor aan.
 19. Geef een overzicht van alle relativistische transformatievergelijkingen
 20. De reis naar het sterrenstelsel Andromeda
 21. Het klimaatprobleem
 22. Hyperbolische functies in elkaar omschrijven
 23. De trompet van Torricelli
 24. Over corona: taalgebruik
 25. Over corona: wat heb ik te doen?
 26. Matrices
 27. Laat op verschillende manieren zien dat het inwendig product invariant is
 28. Hoe bepaal je de covariante - en contravariante componenten van een vector?
 29. Involuties
 30. Het reciprociteitsprincipe
 31. Hoe weet je dat de Lorentz-transformaties lineair moeten zijn?
 32. Bereken het traagheidsmoment van de Zon
 33. Hoe modelleer je de dichtheid van de Zon?
 34. Hoe kom je er achter dat er een maximale snelheid is?
 35. Snelheden relativistisch optellen zonder lichtsnelheidinvariantie
 36. Het elektron op de as van een geladen ring
 37. Bereken het elektrische veld op de as van een geladen ring
 38. Eén gram elektronen in een kistje hier en op de Maan, wat gebeurt er?
 39. Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking
 40. Leid de algemene golfvergelijking af
 41. Lorentz-transformaties zonder lichtsnelheidinvariantie
 42. Leid de formule van Heaviside af (klassiek)
 43. Leid de formule van Heaviside af (relativistisch)
 44. Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen
 45. Vind een algemene oplossing voor de wet van Poisson
 46. De stelling van Green
 47. Schrijf de wetten van Maxwell met potentialen én gebruik de Lorentz-ijk
 48. Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen