Recent toegevoegde pagina’s

 1. Matrices
 2. Laat op verschillende manieren zien dat het inwendig product invariant is
 3. Hoe bepaal je de covariante - en contravariante componenten van een vector?
 4. De Taylor-reeksen van y = (a ± x2)1/2
 5. De Taylor-reeksen van y = (a ± x)1/2
 6. Involuties
 7. Het reciprociteitsprincipe
 8. Hoe weet je dat de Lorentz-transformaties lineair moeten zijn?
 9. Bereken het traagheidsmoment van de Zon
 10. Hoe modelleer je de dichtheid van de Zon?
 11. Hoe kom je er achter dat er een maximale snelheid is?
 12. Snelheden relativistisch optellen zonder lichtsnelheidinvariantie
 13. Het elektron op de as van een geladen ring
 14. De integralen van y = xn/(a2 + x2)3/2
 15. Bereken het elektrische veld op de as van een geladen ring
 16. Eén gram elektronen in een kistje hier en op de Maan, wat gebeurt er?
 17. Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking
 18. Leid de algemene golfvergelijking af
 19. Lorentz-transformaties zonder lichtsnelheidinvariantie
 20. Leid de formule van Heaviside af (klassiek)
 21. Leid de formule van Heaviside af (relativistisch)
 22. Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen
 23. Vind een algemene oplossing voor de wet van Poisson
 24. De stelling van Green
 25. Schrijf de wetten van Maxwell met potentialen én gebruik de Lorentz-ijk
 26. Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen
 27. Combinaties en manipulaties met nabla
 28. Leid de vergelijkingen af voor de potentialen van het elektromagnetische veld
 29. Goniometrische functies in elkaar omschrijven
 30. De magnetische kracht is een relativistisch bijverschijnsel
 31. Leid de relativistische transformatievergelijking af voor versnelling
 32. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor krachten?
 33. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor impuls?
 34. De integralen van y = xn ln (a ± x)
 35. Bereken de energie-inhoud van het magnetische veld
 36. Over de automobilist die door rood reed
 37. Bereken het magnetische veld in een lange rechte spoel
 38. Hoe zou je de lengtecontractie van een rijdende trein kunnen bepalen?
 39. Bereken het magnetische veld rondom een lange rechte stroomvoerende geleider
 40. Oefent een stroomdraad een elektrische kracht uit of een magnetische kracht?
 41. Bereken de energie-inhoud van het elektrische veld
 42. Waarom kunnen muonen die hoog in de atmosfeer ontstaan toch het aardoppervlak bereiken?
 43. Bewijs dat het elektrische veld in een kooi van Faraday nul is
 44. Hoe zit dat, klassiek als limietgeval van relativiteit?
 45. Bereken het relativistische impulsmoment van een massieve bol
 46. Bereken het relativistische impulsmoment van een holle bol
 47. Bereken de relativistische rotatie-energie van een massieve bol
 48. Gedicht: Wat is genoeg?
 49. Het 5G-netwerk
 50. Bereken de relativistische rotatie-energie van een holle bol