Recent toegevoegde pagina’s

 1. Hoeveel onafhankelijke componenten heeft de Riemann-tensor?
 2. Wat is de Bianchi-identiteit?
 3. Hoeveel mathematisch verschillende componenten heeft de Riemann-tensor maximaal?
 4. Toon alle symmetrieën van de Riemann-tensor aan.
 5. Geef een overzicht van alle relativistische transformatievergelijkingen
 6. De reis naar het sterrenstelsel Andromeda
 7. Tabel met Taylor-reeksen uitgebreid
 8. Het klimaatprobleem
 9. Hyperbolische functies in elkaar omschrijven
 10. De trompet van Torricelli
 11. Over corona: taalgebruik
 12. Over corona: wat heb ik te doen?
 13. Matrices
 14. Laat op verschillende manieren zien dat het inwendig product invariant is
 15. Hoe bepaal je de covariante - en contravariante componenten van een vector?
 16. Involuties
 17. Het reciprociteitsprincipe
 18. Hoe weet je dat de Lorentz-transformaties lineair moeten zijn?
 19. Bereken het traagheidsmoment van de Zon
 20. Hoe modelleer je de dichtheid van de Zon?
 21. Hoe kom je er achter dat er een maximale snelheid is?
 22. Snelheden relativistisch optellen zonder lichtsnelheidinvariantie
 23. Het elektron op de as van een geladen ring
 24. De integralen van y = xn/(a2 + x2)3/2
 25. Bereken het elektrische veld op de as van een geladen ring
 26. Eén gram elektronen in een kistje hier en op de Maan, wat gebeurt er?
 27. Vind een zo algemeen mogelijke oplossing voor de algemene golfvergelijking
 28. Leid de algemene golfvergelijking af
 29. Lorentz-transformaties zonder lichtsnelheidinvariantie
 30. Leid de formule van Heaviside af (klassiek)
 31. Leid de formule van Heaviside af (relativistisch)
 32. Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen
 33. Vind een algemene oplossing voor de wet van Poisson
 34. De stelling van Green
 35. Schrijf de wetten van Maxwell met potentialen én gebruik de Lorentz-ijk
 36. Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen
 37. Combinaties en manipulaties met nabla
 38. Leid de vergelijkingen af voor de potentialen van het elektromagnetische veld
 39. Goniometrische functies in elkaar omschrijven
 40. De magnetische kracht is een relativistisch bijverschijnsel
 41. Leid de relativistische transformatievergelijking af voor versnelling
 42. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor krachten?
 43. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor impuls?
 44. De integralen van y = xn ln (a ± x)
 45. Bereken de energie-inhoud van het magnetische veld
 46. Over de automobilist die door rood reed
 47. Bereken het magnetische veld in een lange rechte spoel
 48. Hoe zou je de lengtecontractie van een rijdende trein kunnen bepalen?
 49. Bereken het magnetische veld rondom een lange rechte stroomvoerende geleider
 50. Oefent een stroomdraad een elektrische kracht uit of een magnetische kracht?