Vectoren, vraagstuk 59

Gegeven de functie f (die G afbeeldt):
Waarbij G een cirkelschijf met straal a > 0 en de oorsprong als middelpunt is.
 1. Maak een parametrisering van S.
 2. Bereken de oppervlakte van S.

De grafiek van f (x, y) = x2 − y2
 1. Maak een parametrisering van S.

  De simpelste parametrisering is:
  Maar door te stellen dat:


  Dan kunnen we voor S ook schrijven:
  Of nog iets anders opgeschreven:


 2. Bereken de oppervlakte van S.

  Ik bepaal eerst de partiële afgeleiden:

  Vervolgens neem ik het uitwendig product van deze twee vectoren:
  En daar neem ik de grootte (= norm) van:
  De oppervlakte van S wordt dan: