Vectoren, vraagstuk 39

Bereken de volgende integralen. Maak eerst een schets van G en kies geschikte coördinaten.
 1. Waarbij:
 2. Waarbij:

 1. Het integratiegebied G is een cilinder
  Het integratiegebied G is een cilinder, dus dan ligt het voor de hand om over te gaan naar cilindercoördinaten:  De te integreren functie wordt dan:
  En de grenzen wijzigen in:

  Dan wordt de integraal:

 2. Het integratiegebied G is het bovenste deel van een bol
  Het integratiegebied G is een deel van een bol (het bovenste deel waarbij z ≥ 1/2), dus dan ligt het voor de hand om over te gaan naar bolcoördinaten:  De te integreren functie wordt dan:
  En de grenzen wijzigen in:

  Uit de bovenstaande eisen volgt:
  Voor φ = 0 geldt:


  Dat is het topje van de bol en tevens de ondergrens van φ. De bovengrens van φ wordt bereikt voor:
  Dan wordt de integraal:
  Hoe pakt dit uit met cilindercoördinaten? Er geldt dan:  De te integreren functie wordt dan:
  Uit de bovenstaande eisen volgt:

  En de grenzen wijzigen in:

  Dan wordt de integraal:
  De oplossing van de integraal van ln x kun je vinden in de tabel met integralen.