Vectoren, vraagstuk 38

Bereken:
Waarbij:

Een bol met straal R = 1
Voor de straal van een bol geldt:
Als we dan kijken naar de functie die geïntegreerd moet worden dan ligt het voor de hand om over te gaan naar bolcoördinaten:
De grenzen van het integratiegebied veranderen dan ook:
Oftewel:
Het oplossen van de integraal gaat dan als volgt: