Vectoren, vraagstuk 41

Gegeven G:
 1. Maak een schets van G.
 2. Teken een lijn door de oorsprong die een hoek θ met de positieve x-as maakt. Druk de afstand tot de oorsprong van het snijpunt van deze lijn met de parabool y2 = 4 − 4x uit in θ.
 3. Bereken de volgende integraal door over te gaan op poolcoördinaten:
 1. Maak een schets van G.

  Een plaatje van het integratiegebied G ziet er als volgt uit:
 2. Teken een lijn door de oorsprong die een hoek θ met de positieve x-as maakt. Druk de afstand tot de oorsprong van het snijpunt van deze lijn met de parabool y2 = 4 − 4x uit in θ.

  Voor de rechte lijn geldt dat θ = constant. Het snijpunt met de parabool kan dan gevonden worden door de parabool om te schrijven naar poolcoördinaten en vervolgens die waarde voor θ in te vullen. De relatie tussen Cartesische coördinaten en poolcoördinaten is:

  Daarmee wordt de vergelijking van de parabool:
  En hieruit kunnen we de snijpunten vinden:

  Omdat r2 negatief is, geeft r1 het snijpunt dat we zoeken. Dus:
 3. Bereken de volgende integraal door over te gaan op poolcoördinaten:
  Ik ga eerst de te integreren functie omschrijven naar poolcoördinaten:
  Verder geldt nog:
  Uit het schetsje is te zien dat er geïntegreerd moet worden van r = 1 (de cirkel) tot de parabool:
  Alles speelt zich af in het eerste kwadrant en daardoor worden de grenzen voor θ:
  Zodat de integraal uiteindelijk wordt: