Vectoren, vraagstuk 45

Gegeven is het scalarveld G door:Gegeven zijn ook de punten:

N is het niveau-oppervlak van G door het punt a.
 1. Bepaal de volgende richtingsafgeleide waarbij v de richting van punt a naar punt b is:

 2. Bepaal een normaalvector in het punt a op het niveau-oppervlak N.
 3. Bepaal een parametervoorstelling van het raakvlak aan N in het punt a.
 1. Bepaal de volgende richtingsafgeleide waarbij v de richting van punt a naar punt b is:  Om de gradiënt van G te berekenen bepalen we eerst alle partiële afgeleiden, maar daarvoor schrijf ik eerst de vergelijking voor het scalarveld G wat anders:  Nu ga ik differentiëren:  Daarmee is de gradiënt van G in een willekeurig punt:  Vervolgens vullen we het punt a in:  De richting van a naar b is:  De gradiënt in de richting van v is de projectie van G op v, oftewel Gv. Dit is | Gv | maal een ‘eenheidsstukje’ van v, dus:  We rekenen nu eerst het inwendig product G ∙ v uit:  En vervolgens | v |2:  Daarmee wordt de projectie:  Met als norm:  Oftewel:


 2. Bepaal een normaalvector in het punt a op het niveau-oppervlak N.

  De gradiënt is een normaalvector op het niveau-oppervlak, dus:


 3. Bepaal een parametervoorstelling van het raakvlak aan N in het punt a.

  De gradiënt is een normaalvector op het niveau-oppervlak, dus het inwendig product van de gradiënt met de richtingsvectoren van het niveau-oppervlak moet nul zijn:  Ik kan er vervolgens voor kiezen tx of ty of tz nul te stellen:  Waardoor ik dit drietal richtingsvectoren tot mijn beschikking krijg:  Waarvan ik er twee uit kan kiezen voor het raakvlak aan N (en ik kies uiteraard a als steunvector):