Vectoren, vraagstuk 33

Gegeven het scalarveld G(r) = | r | (waarin met r de plaatsvector (x, y, z) is bedoeld). Laat zien dat (voor alle r0):

Er geldt:Vervolgens bepaal ik de partiële afgeleiden:Waaruit volgt: