Vectoren, vraagstuk 4

Bepaal een parametervoorstelling van het vlak V gegeven door:

Om naar een parametervoorstelling toe te werken hebben we parameters nodig. Dat doen we als volgt, ik stel:

Dit werkt altijd. Deze informatie vullen we in in de vergelijking van het vlak V:En klaar zijn we:Richtingsvectoren mogen met een willekeurig getal vermenigvuldigd worden, want ze hoeven alleen maar richting aan te geven. Door de eerste richtingsvector met 2 te vermenigvuldigen zijn we van die breuk 1/2 af: