Vectoren, vraagstuk 93

Gegeven de functie:Deze functie is gedefinieerd op de kwart cirkelschijf:Het oppervlak S is de grafiek van f. Tenslotte definiëren we het vectorveld v:

 1. Maak een parametrisering van S.
 2. Bereken de oppervlakte van S.
 3. Bereken de flux-integraal:  De oriëntatie van S is naar boven gericht.
 1. Maak een parametrisering van S.

  Als parametrisering kan ik opschrijven:  Maar anticiperend op wat komen gaat (het ‘grondoppervlak’ is een kwart cirkelschijf) is het verstandig om over te gaan naar cilindercoördinaten:  De parametrisering wordt dan:


 2. Bereken de oppervlakte van S.

  Door partieel te differentiëren verkrijg ik twee raakvectoren aan het oppervlak S:

  Via het uitwendig product van deze twee raakvectoren bepaal ik de vector dA:  Vervolgens bepaal ik de norm (= grootte) van dA:  De oppervlakte van S wordt dan:


 3. Bereken de flux-integraal:  De oriëntatie van S is naar boven gericht.

  De vector dA hebben we al:  De z-component is r en is dus altijd positief, dus dA is naar boven gericht. Uit de parametrisering van S kunnen we x, y en z aflezen en daarmee het vectorveld v schrijven als:  Dan wordt het inwendig product vdA:  Ik integreer eerst naar θ want dan ben ik gelijk die sinussen en cosinussen kwijt. De integraal wordt dan:  Voor het oplossen van deze integraal heb ik gebruik gemaakt van de tabel met standaardintegralen.