Uitleg artikel precessie van Mercurius

Trefwoorden: algemene relativiteitstheorie, Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie/De verklaring van de periheliumbeweging van Mercurius vanuit de algemene relativiteitstheorie, Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte

Einstein

In november 1915 voltooide Einstein zijn algemene relativiteitstheorie en presenteerde hij die mondeling aan de buitenwereld middels een aantal voordrachten (op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 november) voor de Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (Koninklijke Pruisische Academie der Wetenschappen). Op 18 november presenteert hij de correcte berekening voor de precessie van Mercurius (de relativistische bijdrage daaraan). Van die presentatie is, zoals van iedere presentatie, een soort verslag gemaakt, de zogenaamde Sitzungsberichte. Aan de hand van dát artikel, Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie, gaan we zijn berekening hier navolgen.

De opbouw van het artikel is zoals hieronder weergegeven (niet schrikken van de Duitse titels, al het andere op deze site is gewoon in het Nederlands). Door op de titel van een bepaalde paragraaf te klikken krijgt u de bijbehorende uitleg op het scherm.