Vectoren, vraagstuk 27

De functie f is gegeven door:
Geef de lineaire benadering van f in:

In ieder punt van een functie is de raaklijn, oftewel de afgeleide,
de lineaire benadering van de functie in dat punt

De grafiek van f (x1, x2) = sin (2x1 + x2)
De partiële afgeleiden van f zijn:

In deze afgeleiden vullen we de coördinaten van het punt a in:

Voor de lineaire benadering in het punt a geldt:
We hebben alle ingrediënten klaarstaan, dus we hoeven die alleen nog maar in te vullen: