Vectoren, vraagstuk 24

Bereken de volgende integraal:Doe dit met behulp van poolcoördinaten. Voor G geldt:

Laten we eerst de functie omschrijven naar poolcoördinaten:Als we verder bedenken dat:Dan verandert de integraal in:Het integratiegebied G is een deel van een cirkelschijf, zie dit plaatje:
In formulevorm, waarbij ik begin bij de vergelijking van een cirkel:Oftewel:Verder zijn x en y allebei groter dan 0, dus dit beslaat alleen het eerste kwadrant:Waarmee we tot het resultaat komen:De integratiegrenzen kunnen eventueel verwisseld worden: