LaTeX handleiding

Dit is een beknopte handleiding hoe je met LaTeX aan de slag kunt gaan. LaTeX is een taal waarin je op een elementaire manier documenten beschrijft, eigenlijk een hele basale tekstverwerker. De LaTeX commando’s zet je in een file en die file mag iedere naam hebben, maar het is gebruikelijk om de extensie .tex mee te geven. Het gaat er hier even niet om hoe je vervolgens de hoofdstukken en paragrafen indeelt, ik richt mij hier op het beschrijven van vergelijkingen. Ieder LaTeX commando begint met een “\” en alles wat niet voorafgegaan wordt door een “\” wordt door LaTeX gezien als inhoud van je document. Je LaTeX file begint met minimaal de volgende twee regels:
\documentclass[a4paper]{article}
\begin{document}
Dit is de laatste regel van je LaTeX file:
\end{document}
Hiermee begin en eindig je een wiskundige vergelijking (lange notatie):
\begin{displaymath}
\end{displaymath}
Hiermee begin en eindig je een wiskundige vergelijking (korte notatie):
\[
\]
Hiermee begin en eindig je een wiskundige vergelijking die tevens een volgnummer moet krijgen:
\begin{equation}
\end{equation}
Hiermee maak je een equation array:
\begin{eqnarray*}
\end{eqnarray*}
Stel je hebt zoiets:
y = (x + 3) (x + 6)
= x^2 + 9x + 18
Door dit in een equation array te plaatsen komen de =-tekens netjes onder elkaar, de linkerdelen worden rechts uitgelijnd en de rechterdelen worden links uitgelijnd. Het sterretje achter eqnarray betekent dat de volgnummers voor de vergelijkingen onderdrukt worden. Als kolommenscheider dient het symbool “&” en iedere regel van een array wordt afgesloten met “\\”. Binnen een equation array geldt automatisch {displaymath}. De vergelijking hierboven beschrijf je in LaTeX dus als volgt:
\begin{eqnarray*}
y & = & (x + 3) (x + 6) \\
& = & x^2 + 9x + 18 \\
\end{eqnarray*}
De inhoud van de volgende file:
\documentclass[a4paper]{article}
\begin{document}
\begin{eqnarray*}
y & = & (x + 3) (x + 6) \\
& = & x^2 + 9x + 18 \\
\end{eqnarray*}
\end{document}
Geeft dit resultaat:
Hiermee maak je een array:
\begin{array}{ccc}
\end{array}
De {ccc} duidt de uitlijning aan per kolom: c = center, l = left, r = right. Hier gaat het dus om een array met drie kolommen. Voor een array met vier kolommen zou je bijvoorbeeld {rccl} kunnen opgeven. De &’s dienen wederom als kolommenscheiding. Binnen een array geldt niet automatisch {displaymath}.

Opmerkingen: Okee, stel je hebt een file met LaTeX inhoud dan wil je dat natuurlijk om zetten naar iets dat ‘echt’ leesbaar is. Met andere woorden, je .tex file moet geprocessed worden door een stuk software die dan vervolgens bijvoorbeeld een .pdf file genereert. Hoe doe je dat? Ga naar de site van MiKTeX: Ga naar “Download”, download de MiKTeX file, vervolgens run je die file om MiKTeX te installeren en daarna start je de computer opnieuw op. Nu open je een DOS scherm en voer je de volgende commando’s in: Als alles goed gaat dan heb je nu een file demo.pdf gegenereerd waarin datgene staat wat jij in LaTeX beschreven hebt.