Het 5G-netwerk

Een nieuw technologisch hoogstandje gaat over ons komen, het 5G-netwerk komt eraan. Precies wat we nodig hebben en wat ook noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de eisen die deze moderne tijd stelt. Kortom, een volgende zegen voor de mensheid. Althans, zo wordt het gebracht door de drijvende krachten achter 5G, want of 5G werkelijk een zegen is is niet ieders overtuiging. Kort door de bocht gezegd: we leven anno 2019 reeds in een magnetron en met de komst van 5G wordt de vermogensknop een stuk verder rechtsom gedraaid. Hoe erg is dat? Dat gaat de toekomst uitwijzen.

Smogdekens hangen over onze steden en
we nemen het allemaal voor lief
(we lijken het zelfs normaal te vinden)

Ruim honderd jaar geleden begon de opkomst van de auto en van het vliegtuig. Beide machines stoten giftige stoffen uit, dus het zou logisch geweest zijn om zowel auto’s als vliegtuigen te verbieden. Echter, zo is het niet gegaan, beide machines dien(d)en het gemak van de mens en zijn massaal omarmd. Inmiddels rijden en vliegen er meer dan een miljard van deze mini-Auschwitzjes op en om deze planeet. Per vierkante kilometer landoppervlak zijn dat er gemiddeld pakweg tien en omdat het overgrote deel van het landoppervlak (nagenoeg) onbewoond is betekent dat dat in de bewoonde gebieden het gemiddelde vele malen hoger ligt. En wat is het opmerkelijke? We leven nog steeds! Ondanks dat we dagelijks blootgesteld worden aan de giftige afvalproducten die deze machines in enorme hoeveelheden in onze atmosfeer dumpen leven we nog steeds. Het onvoorstelbare is gebeurd, we hebben ons aangepast en we zijn nagenoeg resistent geworden.


Boeren moeten mee in de rat-race
om te kunnen blijven boeren

Tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw zijn we begonnen om gif en andere chemicaliën rechtstreeks in de voedselketen in te brengen. We zijn groenten en fruit tijdens het groeiproces gaan besproeien met insecticiden en pesticiden en het gemiddelde boerderijdier is inmiddels een regelmatig medicijngebruiker. Alles staat in het teken van groei, en wel de snelst mogelijke onverstoorde groei, en dit doel heiligt alle middelen. Vanaf de geboorte moeten kippen en varkens zo snel mogelijk groeien, koeien moeten steeds meer melk of vlees genereren, appels, tomaten, komkommers, alles moet sneller groeien dan het voorheen deed. En ik snap natuurlijk ook wel dat er steeds meer monden gevoed moeten worden, maar bovenal is het de vreemde prijsstelling die de stuwende kracht is achter dit hele mechanisme. Terwijl een boer verreweg de grootste investeerder is van arbeid en vermogen, is zijn rendement verreweg het laagst in de hele keten (áls er al rendement is...). Een supermarkt bijvoorbeeld verdient veel meer op een liter melk dan een boer. Maar goed, hoe het ook zij, een kind snapt dat wanneer je een appel bespuit met insecticiden dat er dan ook gif in de appel terecht komt. En een kind snapt ook dat kippen die onder een antibiotica-douche zijn geweest, deze medicijnen overbrengen op diegene die uiteindelijk die kip consumeert. En het onvoorstelbare is weer gebeurd, we hebben ons aangepast en we zijn nagenoeg resistent geworden.

Over de afgelopen pakweg honderdvijftig jaar zijn we langzaam maar zeker de hoeveelheid elektromagnetische straling gaan verhogen (elektromagnetische straling was er altijd al, bijvoorbeeld het zonlicht). Was het aanvankelijk alleen maar telegrafie en een beetje radio, uiteindelijk werd het heel veel radio, er kwam televisie, er kwam mobiele telefonie, er kwam internet. En het moest uiteraard ook allemaal steeds sneller en luxer, mono werd stereo, zwart-wit televisie werd kleurentelevisie, en er kwam een gigantische datastroom op gang waarvan het einde nog lang niet in zicht is. En nu komt dus het 5G-netwerk, waarmee zoals gezegd de vermogensknop een stuk verder rechtsom gedraaid wordt. Gaat het onvoorstelbare weer gebeuren, gaan we ons aanpassen en resistent worden?

De tijd zal het leren, maar, zoals altijd, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst...
Karel de Vlieger,
augustus 2019