Wat is vormvrij?

Als je wilt kun je (in theorie) altijd je onzichtbare vijand omarmen: de angst.

Opkomende angsten bezweren gebeurt (nagenoeg altijd onbewust) met vorm (= doen). Middels vorm zetten we lijnen uit naar de toekomst en daarmee krijgen we controle over ‘wat voor ons ligt’. Met vorm scheppen we op deze manier veiligheid en zekerheid. Hoe meer vorm er is, hoe minder ruimte er is voor angst. Bewuste angst wel te verstaan, want de angst blijft onbewust volledig aanwezig. De angst gaat niet weg, de angst wordt onderdrukt, de angst is verdrongen door doen. De angst kan alleen definitief weggaan door er maximale bewuste aandacht aan te geven, de angst te accepteren. Door de angst ‘terug te duwen’ naar het onbewuste ontstaat enkel de illusie dat alles weer onder controle en veilig is. Hoe meer vorm er is, hoe meer de (bewuste) angsten al (onbewust) afgezwakt zijn. Maar vroeg of laat keert de angst terug.

Aan de andere kant van het spectrum is er het verschijnsel ‘verlamd door angst’. In die gevallen is de angst zo overheersend aanwezig dat er geen vorm is en die gaat er ook niet komen (de verlamming). Dit is vormloos. Er is niets en er gaat ook niets (= niet-‘iets’) ontstaan.

Al mijn omgevingsgerichte acties zijn onbewuste angstbezweerders. Van vragen stellen (“Hoe gaat het met je?”) tot een boodschap doen voor de buurvrouw, het zijn allemaal onbewuste angstbezweerders. Bezweerders van mijn angsten wel te verstaan, niet die van de ander. Mijn omgevingsgerichte acties zoeken houvast in de omgeving, houvast voor mijn angsten.

Door mijn omgeving volledig te accepteren, hoe die ook is, en mij over te geven aan wat is, door mijn Zelf op die manier los te koppelen van mijn omgeving, bied ik ruimte aan al mijn angsten om aan de oppervlakte te komen. Wat er dan gebeurt is onbekend (vormvrij). Vormvrij is volkomen onvoorspelbare vorm, eigenlijk de meest pure en natuurlijke soort vorm, het is vrije vorm.

Je kunt je onzichtbare vijand, de angst, alleen werkelijk ontmoeten indien de ontmoeting niet vooraf is geregeld (geënsceneerd). Dit heet vormvrij.
Karel de Vlieger,
oktober 2011