De reis naar de werkelijkheid van Marjolijn van Oijen

Door angst raak je afgesloten van de werkelijkheid. Daarom is het essentieel dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving omringd door mensen die hen liefhebben. Helaas is het zo dat talloze kinderen die veilige omgeving moeten ontberen, maar wat nog veel ingrijpender is, is dat vele kinderen niet omringd worden door mensen die het beste met ze voorhebben.

Marjolijn van Oijen

Marjolijn van Oijen is als kind vele jaren seksueel misbruikt door een vriend van haar ouders, die vaak bij hen thuis over de vloer kwam. Het misbruik begon al op zeer jonge leeftijd en duurde voort tot Marjolijn zestien jaar was. Haar kwelgeest was daarna weliswaar fysiek niet meer aanwezig, maar zat nog wel in haar geest, en in haar hele wezen. De reis naar de werkelijkheid werd voor haar daardoor een zeer intense psycho-spirituele achtbaan. Marjolijn doet op haar website verslag van deze reis, over hoe haar ziel de werkelijkheid hervond.

Vanuit haar achtergrond in de psychiatrie en haar ervaringsdeskundigheid heeft Marjolijn De Niki Stichting opgericht. Deze organisatie geeft trainingen aan misbruikte vrouwen om hen te leren leven in het NU in plaats van zich nog steeds te laten leven door datgene wat zij vroeger hebben meegemaakt. Oftewel: Trainingen Tegen Trauma.