De reis naar de werkelijkheid van Karel de Vlieger


Karel de Vlieger

Karel de Vlieger (uit zijn boek “De reis naar de werkelijkheid”):

“De macht van dit illusie-medium, het brein, is onvoorstelbaar groot, en met ‘onvoorstelbaar’ bedoel ik ook echt onvoorstelbaar. Mensen die zelfmoord plegen worden gedreven door hun brein. Miljarden mensen lijden dagelijks door hun brein, een lijden dat ze niet kunnen stoppen. Ik loop bijvoorbeeld over straat en een bekende die ik tegen kom groet mij niet, of niet enthousiast genoeg, of juist weer te overdreven. En al die oordelen worden voortgebracht door mijn brein die continu op zoek is naar problemen, naar tweespalt, naar verwijdering tussen mij en de ander. En die tweespalt kan zomaar uit niets ontstaan, bijvoorbeeld wanneer iemand mij ‘al een maand niet gebeld heeft’ dan komt mijn brein alweer aanzetten met gedachten dat die ander niet meer aan mij denkt, of dat ik de vorige keer iets verkeerd gezegd heb en die ander is nu boos op mij, en dat die ander mijn vriendschap eigenlijk niet verdient. Eén moment van verslapping, ‘in slaap vallen’, en mijn brein grijpt mij en zet mij op het pad naar de zelfvernietiging. Er was hier van de week in het dorp een druk bezochte uitvaart en onmiddellijk kwam de gedachte in mij op ‘of mijn uitvaart ook zo druk bezocht zou worden’. En ik weet nu dat indien ik mij verweer tegen een dergelijke gedachte en met argumenten kom om die gedachte te bestrijden, dat ik dan terzelfdertijd al in de valkuil ben gestapt die ik wil ontwijken. Dat ik dan de hond ben die achter zijn eigen staart aanzit, dat ik de ridder ben die het zwaard heft tegen zichZelf, dat ik ‘zomaar’ op het pad stap dat leidt naar Zelfvernietiging. Het pad dat ik nu zo helder zie en waar ik absoluut niet wil zijn.

Bij meZelf blijven betekent wakker blijven, en ik kan alleen wakker blijven wanneer ik rustig en ontspannen ben. Onrust, spanning en stress zetten de deur wagenwijd open voor mijn brein om problemen te genereren. Stress veroorzaakt problemen, problemen veroorzaken stress. Waarom zoeken de meeste mensen de stress dan op? Waarom rennen ze continu van hot naar her? Het brein is de aanjager van De Eerste Wet: wij doen wat we niet willen.”