Relativiteitstheorie rekenkundig


Einstein

De wiskunde die nodig is om tot een volledig begrip te komen van de relativiteitstheorie van Einstein gaat over differentiaal geometrie, tensoren en het oplossen van tweede orde niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. En dit alles ook nog in vier dimensies. Voor ruim 99.99 procent van de mensen (een voorzichtige schatting van mijn kant) is dit vele bruggen te ver. Begrijpelijk.

Maar er zijn wel heel veel mensen die wiskunde in hun pakket (gehad) hebben op het voortgezet onderwijs en voor hen is deze uitleg bedoeld. Ik ga door de wiskundige essenties heen van zowel de speciale - als de algemene relativiteitstheorie en aan het eind werk ik een aantal concrete situaties uit en dan zien we wat daarin de relativistische impact is.

1 Snelheden
2 De lichtsnelheid
3 Het balletje
4 De zaklamp
5 Versnelling
6 Voelen
7 Kromming
8 Rekenvoorbeelden
9 Nabeschouwingen