Relativiteitstheorie basic


Einstein

Regelmatig stellen mensen mij vragen over de relativiteitstheorie van Einstein. Ze zijn absoluut geïnteresseerd en ze hebben er al vaak over gehoord, maar het blijft een ongrijpbare mistwolk. Een aantal van hen heeft er al wel eens ‘iets’ over gelezen, hetzij in een boek of op internet, maar tot hun frustratie maakt dat de mistwolk niet transparanter.

Anderzijds merk ik keer op keer wanneer ik een lezing geef over dit onderwerp dat mensen het wel degelijk ‘pakken’. Ze kunnen het waarschijnlijk niet navertellen en wellicht zijn ze het de volgende dag weer grotendeels kwijt, maar voor een tijdje verdwijnt de mistwolk en aanschouwen ze de schoonheid van Einstein’s erfenis. Dit effect, dat de mistwolk tijdelijk weg is, herken ik maar al te goed. Nu kun je mij midden in de nacht wakker maken en mij vragen wat je maar wilt en ik zal het in geuren en kleuren uitleggen, maar lange tijd was dat heel anders. Regelmatig moest ik ’s morgens eerst weer helemaal terug naar de basis om voor mezelf het plaatje opnieuw helder te krijgen.

Graag wilde ik dan ook proberen om datgene wat ik tijdens mijn lezingen bereik ook te bereiken middels een geschreven tekst. Het resultaat daarvan zijn de volgende acht (korte) hoofdstukken. Er staan geen wiskundige formules in. Verder heb ik het aantal natuurkundige termen gereduceerd tot minder dan tien en zijn ze alleen gebruikt ter informatie, oftewel ze mogen direct na lezing weer vergeten worden zonder de rode draad van het verhaal kwijt te raken.

Deze uitleg is minimaal van omvang, want meer is zelden beter, en toch worden alle belangrijke kamers van Einstein’s bouwwerk bezocht. Mijn wens is dan ook dat dit verhaal je in staat stelt een glimp (en liefst nog meer) op te vangen van de essentie van het werk van Einstein.
1 Snelheden
2 De lichtsnelheid
3 Het balletje
4 De zaklamp
5 Versnelling
6 Voelen
7 Kromming
8 Nabeschouwingen