Vectoren, vraagstuk 57

Gegeven de punten:


T is de driehoek met a, b en c als hoekpunten. Met T wordt dus niet het gehele vlak door a, b en c bedoeld, maar uitsluitend het deel daarvan dat door de lijnstukken ab, bc en ca wordt begrensd.
 1. Bepaal een parametrisering van T.
 2. Bereken de oppervlakte van T door “het uitwendig product van de partiële afgeleiden te integreren”.
 3. Bereken de oppervlakte van T middels “het uitwendig product van de richtingsvectoren”.

De driehoek T
 1. Bepaal een parametrisering van T.

  Ik ga eerst twee richtingsvectoren berekenen:

  Dan kan ik T beschrijven als volgt:
  Echter, op deze manier beschrijf ik de totale tweedimensionale ruimte waar de punten a, b en c zich in bevinden. Ik zal wat beperking aan moeten brengen:
  Dit is beter, maar nu beschrijf ik een parallellogram in plaats van een driehoek. Er moet een afhankelijkheid tussen u en v ingebracht worden:
  Dit is het ook niet want nu heb ik de beschrijving van een lijn. De afhankelijkheid tussen u en v moet ik ergens anders zoeken:
  Dit is de juiste beschrijving van de driehoek T.
 2. Bereken de oppervlakte van T door “het uitwendig product van de partiële afgeleiden te integreren”.

  Ik schrijf T eerst iets anders op:
  Vervolgens bepaal ik de partiële afgeleiden:

  Het uitwendig product hiervan is:
  En daar neem ik de grootte (= norm) van:
  De oppervlakte van T wordt dan:
 3. Bereken de oppervlakte van T middels “het uitwendig product van de richtingsvectoren”.

  Via deze methode vinden we de oppervlakte van T als volgt (het uitwendig product levert een vector op die een maat is voor het parallellogram dat opgespannen wordt en daarom komt de factor half er voor):