De integraal van
f (x) = 1/(ax3 + bx2 + cx + d)1/2

Trefwoorden/keywords: integraal/integral, integreren/integrate, f (x) = 1/(ax3 + bx2 + cx + d)1/2

De grafiek van f (x) = 1/(ax3 + bx2 + cx + d)1/2 voor a = 4, b = −16, c = 13, d = −3 (de rode lijn),
a = 3, b = −15, c = 21, d = −9 (de groene lijn) en a = 2, b = −16, c = 40, d = −32 (de blauwe lijn)
Om te beginnen ga ik die derdegraads vergelijking normaliseren:
Ik stel:


Hiermee wordt de functie:
Ik haal er even een hulpvariabele bij:
De discriminant is nul, dus er zijn twee nulpunten. Of preciezer gezegd: twee nulpunten vallen samen en vormen een raakpunt. Die kan ik als volgt berekenen (x1 is het snijpunt, x2 is het raakpunt):

Het verschil van x2 en x1 is:
Omdat q'' negatief is, is het verschil van x2 en x1 ook negatief. Het raakpunt x2 ligt dus links van het snijpunt x1. De integraal wordt dan:
Nu ga ik het hele boeltje verschuiven zodat het raakpunt in de oorsprong komt te liggen. Ik stel:
Hiermee wordt de integraal:
De oplossing van de integraal van 1/(x (ax − b)1/2) kun je elders vinden in de tabel met integralen:
Nu moet u uiteraard weer vervangen worden door x:
Ter controle ga ik het resultaat differentiëren:

De grafiek van F (x) voor a = 4, b = −16, c = 13, d = −3 (de rode lijn),
a = 3, b = −15, c = 21, d = −9 (de groene lijn)
en a = 2, b = −16, c = 40, d = −32 (de blauwe lijn), C = 0