Breuksplitsing

De tweede methode heet breuksplitsing. Dit is uiteraard alleen een mogelijk redmiddel wanneer je met een breuk te maken hebt. Indien de noemer is te ontbinden in factoren dan is één van die factoren misschien uit te delen in de teller, hetzij direct, hetzij indirect door nog wat aan de teller te sleutelen (door er machten van x bij op te tellen en gelijk weer vanaf te trekken). Terwijl je met één breuk begon gaat het aantal breuken hierdoor wel toenemen, maar daarmee komt ook een oplossing dichterbij. Als de noemer niet is te ontbinden in factoren dan gaat breuksplitsing niet werken.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Voorbeeld 3:

Meer integralen waarbij deze integratiemethode is toegepast:
Integrand Primitieve
Toon uitwerking
Toon uitwerking
Toon uitwerking
Toon uitwerking
Toon uitwerking
Toon uitwerking
Toon uitwerking
Toon uitwerking