Machtsverheffen, worteltrekken, logaritme nemen

Indien ik een getal een aantal malen met zichzelf vermenigvuldig, zoals bijvoorbeeld:Dan kan ik ook schrijven:Dit noemen we machtsverheffen. Door de 4 naar de andere kant van het = teken te ‘verhuizen’ ontstaat het worteltrekken:En door de 4 in zijn eentje aan een bepaalde kant van het = teken te manoeuvreren ontstaat het logaritme nemen:Machtsverheffen in zijn algemeenheid:Hierin is p het grondtal, n de exponent en q de macht. Wanneer n = 2 spreken we van het kwadraat. Merk op dat:Worteltrekken in zijn algemeenheid:Hierin is q het grondtal, n de exponent en p de wortel. Wanneer n = 2 wordt deze altijd weggelaten en spreken we van de vierkantswortel. Die “V” met dat horizontale streepje aan de rechterbovenkant is het wortelteken. Merk op dat:Logaritme neming in zijn algemeenheid:Hierin is p de basis, q de numerus en n de logaritme. Wanneer p = 10 wordt deze altijd weggelaten. Een bijzonder geval is de natuurlijke logaritme:

Hierin is e het getal van Euler: