Voor het integreren van deze functie maken we gebruik van goniometrische substitutie door sinus of cosinus:De integraal wordt dan:De oplossing van de integraal van 1/sin3 x kun je elders terugvinden in de tabel met standaardintegralen. Dit brengt ons bij het eindresultaat:Nu moet t uiteraard weer vervangen worden door x:Ter controle ga ik het resultaat differentiëren:Nu moet er nog wel iets gebeuren want de logaritme van een negatief getal kan niet. De oplossing is simpel, ik neem de absolute waarde: