Hyperbolische functies

De definitie van de hyperbolische functies.

Sinus hyperbolicus:Cosinus hyperbolicus:Tangens hyperbolicus:Cosecans hyperbolicus:Secans hyperbolicus:Cotangens hyperbolicus:Waaruit volgt:De inverse hyperbolische functies.

Area sinus hyperbolicus:Area cosinus hyperbolicus:Area tangens hyperbolicus:Area cosecans hyperbolicus:Area secans hyperbolicus:Area cotangens hyperbolicus:De inverse hyperbolische functies zijn ook te schrijven als logaritmische functies. Om te laten zien hoe je ze omschrijft maak ik gebruik van de abc-formule voor het oplossen van een tweedegraads vergelijking:

Dit is de sinus hyperbolicus:De area sinus hyperbolicus is de inverse functie hiervan, dus x en y wisselen van plaats:Nu ga ik de inverse functie omschrijven zodat y weer geschreven wordt als functie van x:Het resultaat van de wortel moet positief zijn, want anders zitten we met de logaritme van een negatief getal en dat kan niet. Het resultaat van het omschrijven wordt dus:Dit is de cosinus hyperbolicus:De area cosinus hyperbolicus is de inverse functie hiervan, dus x en y wisselen van plaats:Nu ga ik de inverse functie omschrijven zodat y weer geschreven wordt als functie van x:Het resultaat van het omschrijven wordt dus:Dit is de tangens hyperbolicus:De area tangens hyperbolicus is de inverse functie hiervan, dus x en y wisselen van plaats:Nu ga ik de inverse functie omschrijven zodat y weer geschreven wordt als functie van x:Het resultaat van het omschrijven wordt dus:Dit is de cosecans hyperbolicus:De area cosecans hyperbolicus is de inverse functie hiervan, dus x en y wisselen van plaats:Nu ga ik de inverse functie omschrijven zodat y weer geschreven wordt als functie van x:Het resultaat van de wortel moet positief zijn, want anders zitten we met de logaritme van een negatief getal en dat kan niet. Het resultaat van het omschrijven wordt dus:Dit is de secans hyperbolicus:De area secans hyperbolicus is de inverse functie hiervan, dus x en y wisselen van plaats:Nu ga ik de inverse functie omschrijven zodat y weer geschreven wordt als functie van x:Het resultaat van het omschrijven wordt dus:Dit is de cotangens hyperbolicus:De area cotangens hyperbolicus is de inverse functie hiervan, dus x en y wisselen van plaats:Nu ga ik de inverse functie omschrijven zodat y weer geschreven wordt als functie van x:Het resultaat van het omschrijven wordt dus:

De formules van Euler:

Waaruit volgt:

Samengevat:
Hyperbolische functies
Hyperbolische functies met negatieve x
Hyperbolische functies met imaginaire x
Inverse hyperbolische functies
Rekenregel