Differentiëren: y = sech x

Trefwoorden/keywords: afgeleide/derivative, differentiëren/differentiation, y = sech x

Ik schrijf eerst de functie nog iets anders op:De afgeleide wordt dan: