Vectoren, vraagstuk 54

Een astroïde is een kromme met parametrisering:Waarbij a > 0 een constante is.
 1. Maak een tekening van een astroïde.
 2. Ga na in welke punten de astroïde niet regulier is.
 3. Bereken de booglengte voor het gedeelte waarvoor:

 1. Maak een tekening van een astroïde.

  Een astroïde ziet er zo uit:


 2. Ga na in welke punten de astroïde niet regulier is.

  Hiervoor bepaal ik de afgeleide van deze kromme:  Zowel de afgeleide van x als de afgeleide van y wordt nul wanneer:  Of:  Oftewel, in de punten (a, 0), (0, a), (−a, 0) en (0, −a) is de kromme niet regulier.

 3. Bereken de booglengte voor het gedeelte waarvoor:  De afgeleide, die we reeds bepaald hebben, maakt het ons mogelijk om de booglengte te berekenen: