Vectoren, vraagstuk 53

De (vlakke) kromme C is de grafiek van de functie:(ook wel bekend als kettinglijn)
 1. Geef een parametervoorstelling van C.
 2. Bereken de booglengte van C voor t van 0 naar x.
 1. Geef een parametervoorstelling van C.

  Er staat in een wat onnatuurlijke notatie dat aan iedere t een cosh t gekoppeld wordt, oftewel in een notatie die meer vertrouwd is:  De simpelste parametrisering die we kunnen bedenken (en altijd werkt) is:  Dan wordt y:  En hieruit volgt de parametrisering van de kromme C:
 2. Bereken de booglengte van C voor t van 0 naar x.

  Hiervoor bepalen we eerst de afgeleide:  Daarmee kunnen we de booglengte s berekenen: