Vectoren, vraagstuk 52

Ga na van de volgende krommen waarom ze niet regulier zijn: 1. Ik bepaal eerst de afgeleide:  Vervolgens ga ik nulpunten zoeken:

  Voor t = 0 zijn zowel de afgeleide van x als de afgeleide van y gelijk aan nul, dus deze kromme is niet regulier. Of anders gezegd: voor t = 0 is de afgeleide gelijk aan de nulvector, dus deze kromme is niet regulier.
 2. Ik bepaal eerst de afgeleide:  Vervolgens ga ik nulpunten zoeken, eerst van de afgeleide van x:  Dus:  Of:  Nu de nulpunten van de afgeleide van y:  Dus:  Of:  De afgeleiden worden niet tegelijkertijd nul, dus vanuit dat oogpunt is er geen vuiltje aan de lucht.

  Laten we de kromme eens iets anders opschrijven:  Iedere keer dat sin t = 0 of cos t = 0 doorloopt de kromme hetzelfde punt en dat geldt ook op die momenten dat sin t = cos t. Dus deze kromme is om die reden niet regulier.