Vectoren, vraagstuk 47

Gegeven de continu differentieerbare functie f. Zij K de grafiek van f.
 1. Ga na dat dit een parametrisering van K is: 2. Bereken de booglengte van K.
 1. Ga na dat dit een parametrisering van K is:  We kunnen altijd stellen:  Waaruit volgt:  En dan wordt de parametrisering:


 2. Bereken de booglengte van K.

  Voor de booglengte geldt: