Vectoren, vraagstuk 43

Bereken het uitwendig product:Waarbij:

Controleer of inderdaad w loodrecht op a staat en w loodrecht op b staat.
Het uitwendig product is:Voor het inwendig product geldt:Indien twee vectoren loodrecht op elkaar staan dan is de cosinus van hun onderlinge hoek nul en daarmee ook het inwendig product: