Vectoren, vraagstuk 39

Bereken de volgende integralen. Maak eerst een schets van G en kies geschikte coördinaten. 1. Waarbij:


 2. Waarbij:
 1. Het integratiegebied G is een cilinder, dus dan ligt het voor de hand om over te gaan naar cilindercoördinaten:

  De te integreren functie wordt dan:  En de grenzen wijzigen in:

  Dan wordt de integraal:  Grenzen invullen:  Nogmaals grenzen invullen:  En voor de laatste keer grenzen invullen:

 2. Het integratiegebied G is een deel van een bol (het bovenste deel waarbij z ≥ 1/2), dus dan ligt het voor de hand om over te gaan naar bolcoördinaten:

  De te integreren functie wordt dan:  En de grenzen wijzigen in:

  Uit de bovenstaande eisen volgt:  Voor φ = 0 geldt:  Dat is het topje van de bol en tevens de ondergrens van φ. De bovengrens van φ wordt bereikt voor:  Dan wordt de integraal:
  Hoe pakt dit uit met cilindercoördinaten? Er geldt dan:

  De te integreren functie wordt dan:  Uit de bovenstaande eisen volgt:

  En de grenzen wijzigen in:

  Dan wordt de integraal:
  Voor het oplossen van deze integraal heb ik gebruik gemaakt van de tabel met standaardintegralen.