Vectoren, vraagstuk 38

Bereken:Waarbij:

Voor de straal van een bol geldt:Als we dan kijken naar de functie die geïntegreerd moet worden dan ligt het voor de hand om over te gaan naar bolcoördinaten:De grenzen van het integratiegebied veranderen dan ook:Oftewel:Het oplossen van de integraal gaat dan als volgt: