Vectoren, vraagstuk 22

Bepaal het raakvlak aan de grafiek van f in het punt A (0, 0, 1). Hierin is f de functie:

Het raakvlak in het punt A wordt gegeven door:Eerst bepalen we de partiële afgeleiden:

Vervolgens vullen we de x en y waarden van het punt A in in deze afgeleiden:

De functiewaarde f (A) is 1 en daarmee wordt de vergelijking van het raakvlak: