Vectoren, vraagstuk 19

Gebruik de determinant om een waarde α te bepalen, zodat de drie vectoren (geïnterpreteerd als gerichte lijnstukken)in één vlak liggen.
Het volume van een vectorruimte is de absolute waarde van de determinant van de vectoren die die vectorruimte opspannen. In dit geval liggen de drie vectoren u, v en w in één vlak en is het volume dus nul: