Vectoren, vraagstuk 5

Bepaal afstand en hoek tussen de vectoren v en w waarbij: 1. De afstand tussen de vectoren v en w is de vector u:  De norm van u is:  Volgens de definitie van het inwendig product geldt voor de hoek φ tussen de vectoren v en w:  Waaruit volgt dat φ = 60° = π/3. Merk op dat de vectoren u, v en w alledrie een norm hebben van √14, met andere woorden ze vormen een gelijkzijdige driehoek (alle zijden zijn even lang) en een dergelijke driehoek heeft inderdaad hoeken van 60°.


 2. De afstand tussen de vectoren v en w is de vector u:  De norm van u is:  Volgens de definitie van het inwendig product geldt voor de hoek φ tussen de vectoren v en w:  Waaruit volgt dat φ = 129.2° = 0.718 π.