Recent toegevoegde pagina’s

 1. Lorentz-transformaties zonder lichtsnelheidinvariantie
 2. Leid de formule van Heaviside af (klassiek)
 3. Leid de formule van Heaviside af (relativistisch)
 4. Vind een algemene oplossing voor de elektromagnetische potentialen
 5. Vind een algemene oplossing voor de wet van Poisson
 6. De stelling van Green
 7. Schrijf de wetten van Maxwell met potentialen én gebruik de Lorentz-ijk
 8. Schrijf de wetten van Maxwell met enkel en alleen potentialen
 9. Combinaties en manipulaties met nabla
 10. Leid de vergelijkingen af voor de potentialen van het elektromagnetische veld
 11. Goniometrische functies in elkaar omschrijven
 12. De magnetische kracht is een relativistisch bijverschijnsel
 13. Leid de relativistische transformatievergelijking af voor versnelling
 14. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor krachten?
 15. Wat zijn de relativistische transformatievergelijkingen voor impuls?
 16. De integralen van y = xn ln (a ± x)
 17. Bereken de energie-inhoud van het magnetische veld
 18. Over de automobilist die door rood reed
 19. Bereken het magnetische veld in een lange rechte spoel
 20. Hoe zou je de lengtecontractie van een rijdende trein kunnen bepalen?
 21. Bereken het magnetische veld rondom een lange rechte stroomvoerende geleider
 22. Oefent een stroomdraad een elektrische kracht uit of een magnetische kracht?
 23. Bereken de energie-inhoud van het elektrische veld
 24. Waarom kunnen muonen die hoog in de atmosfeer ontstaan toch het aardoppervlak bereiken?
 25. Bewijs dat het elektrische veld in een kooi van Faraday nul is
 26. Hoe zit dat, klassiek als limietgeval van relativiteit?
 27. Bereken het relativistische impulsmoment van een massieve bol
 28. Bereken het relativistische impulsmoment van een holle bol
 29. Bereken de relativistische rotatie-energie van een massieve bol
 30. Gedicht: Wat is genoeg?
 31. Het 5G-netwerk
 32. Tabel met Taylor-reeksen
 33. Bereken de relativistische rotatie-energie van een holle bol
 34. De integraal van y = cos x/(1 − a2 cos2 x)1/2
 35. De integraal van y = sin x/(1 − a2 sin2 x)1/2
 36. Over een klok, een kapitein en een knappe vrouw
 37. Gedicht: Tranen
 38. Tabel met Gaussische integralen
 39. De illusie van brieven uit de toekomst
 40. Hoe reken je een lichtjaar om naar parsecs en vice versa?
 41. Gedicht: Ogen, ogen, ogen
 42. Bereken alle Christoffel-symbolen van de Schwarzschild-metriek
 43. De integralen van y = 1/(1 − x2)n
 44. Pagina toegevoegd voor Natuurkundeclub Gc
 45. De integralen van y = 1/(1 + x2)n
 46. Gedicht: Dansen in de wolken
 47. Gedicht: De angst voor Liefde
 48. Spataderen en magie
 49. LaTeX astronomische symbolen toegevoegd
 50. Laat zien dat de Riemann-tensor anti-symmetrisch is in index 3 en 4