Uitleg artikel algemene relativiteitstheorie

Trefwoorden: algemene relativiteitstheorie, Annalen der Physik, Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie/De grondslag van de algemene relativiteitstheorie, Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften/Koninklijke Pruisische Academie der Wetenschappen

In november 1915 voltooide Einstein zijn algemene relativiteitstheorie en presenteerde hij die mondeling aan de buitenwereld middels een aantal voordrachten (op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 november) voor de Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften (Koninklijke Pruisische Academie der Wetenschappen). Op 18 november presenteert hij reeds de correcte berekening voor de precessie van Mercurius (de relativistische bijdrage daaraan) en op 25 november volgen de definitieve veldvergelijkingen. Het papieren artikel van Einstein, waarin hij de theorie uiteenzet, volgde enige tijd later en viel op 20 maart 1916 bij de redactie van het Duitse wetenschappelijke tijdschrift Annalen der Physik op de deurmat. Twee maanden later, in mei 1916, kwam het eerstvolgende nummer van Annalen der Physik uit met daarin het artikel van Einstein. Op dát artikel, Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, gaan we ons hier richten:

Of je de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein puur wetenschappelijk bekijkt of spiritueel, in beide opzichten vind ik het een geweldig verhaal. Over het artikel is eindeloos veel te zeggen door de wetenschappelijke én filosofische diepgang. Het is niet alleen maar academisch gepraat en wiskundige hocus-pocus, maar het is ook een diep-filosofische, psychologische en spirituele kijk op de wereld waarin wij leven. Het was de reis die Einstein maakte, de reis naar de werkelijkheid.

De opbouw van het artikel is zoals hieronder weergegeven (niet schrikken van de Duitse titels, al het andere op deze site is gewoon in het Nederlands). Door op de titel van een bepaalde paragraaf te klikken krijgt u de bijbehorende uitleg op het scherm. Ik leg het u uit, ik neem u mee naar de werkelijkheid van tijd, ruimte en zwaartekracht.